Ga naar de inhoud

A2 Den Bosch

Het Project

Het Milieu

Autoverkeer is een van de belangrijke bronnen voor luchtverontreiniging, naast o.a. industrie, energievoorziening, woningen, landbouw en andere bronnen. Het oplossen van knelpunten op de snelwegen draagt naast vermindering van de reistijd ook vaak bij aan een verlaging van de uitstoot aan schadelijke stoffen.

De technische ontwikkelingen op het gebied van schonere motoren staan ook niet stil. Dankzij de succesvolle regelingen voor BPM vrije auto’s – minder belasting voor auto’s met een lage CO2 uitstoot – is het aantal schonere auto’s spectaculair gegroeid. De overheid zal de komende jaren de aanschaf en het gebruik van elektrische auto’s verder stimuleren en dit kan een verdere bijdrage leveren aan het terugdringen van de luchtverontreiniging door het autoverkeer.

Voor lokaal vervoer is de de fiets een ideaal vervoermiddel en geschikt voor afstanden van 1 – 10 km. Met de opkomst van de elektrische fiets is een afstand van 20 – 25 km nu goed te doen. Deze afstand kan gemiddeld met weinig inspanning in minder dan een uur afgelegd worden.

Het beperken van geluidsoverlast middels geluidsschermen wordt ook in dit project op verschillende plaatsen toegepast. Daar waar dit onvoldoende vermindering van het geluid geeft wordt voor sommige huizen isolatie van de muren toegepast.

De verbreding van de A2 heeft geleid tot een betere doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van Den Bosch. Hierdoor trekt de bouw van nieuwe kantoren en de renovatie van kantoren ook aan. Steeds meer oude kantoren worden volgens het cradle2cradle principe gebouwd. Ook dit positieve effect op het milieu dient in ogenschouw genomen te worden.